Missie en Doelstellingen


Het Monument voor de Liefde in St. Petersburg


Missie

De stichting wil de communicatieve kant van de kunsten bevorderen, waarbij woord - beeld combinaties een belangrijke rol spelen. De stichting beoogt door middel van kunstprojecten begrip en liefde te bevorderen in de moderne samenleving. Alsmede beoogt de stichting samenwerking te bevorderen als methode en geestelijke instelling, wat tot meerwaarde leidt in discipline overstijgende kunstprojecten.

De initiatiefnemers en oprichters van de stichting, Sietse H.Bakker en Hanneke de Munck, werken in hun projecten samen met kunstenaars uit andere disciplines, andere nationaliteiten en andere tijdperken. 

Vanuit de overtuiging dat er in de complexe maatschappij grote behoefte is aan aandacht voor het wezen van de mens, wil de stichting kunstprojecten bevorderen die verhoging van die aandacht voor ogen hebben. De weerspiegeling van zeggingskracht met betrekking tot het wezen van de mens in de kunst ziet de stichting in toewijding aan de schoonheid, in de aandacht voor ambachtelijkheid, voor duurzaamheid en voor de communicatie.

De overtuiging is dat deze toegewijdheid, binnen uitingen van de kunst, met andere woorden verhoogde aandacht,  doorwerking blijft houden. De behoefte aan aandacht voor het wezen van de mens, wordt weerspiegeld in de aandacht voor de zeggingskracht van de kunst.

De stichting is opgericht op 1 oktober 2009 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel


Doelstellingen

Het doel van de stichting is het verwezenlijken van kunstprojecten ontstaan in reactie op en in samenwerking met kunstenaars uit verschillende disciplines, tijdperken en culturen, waarbij “het gesprek” centraal staat.

 

Hieronder vallen het in 2003 gestarte Mandelstam project en het Altaarstukken project.

 

Onder kunstprojecten wordt verstaan: het ontwikkelen en uitvoeren van kunstwerken die uiting geven aan de missie van Stichting de Gespreksgenoot/Sobesednik, het verwerven van opdrachten hiervoor, het organiseren van exposities, reizende tentoonstellingen en het realiseren van publicaties en het verwerven van de hiervoor benodigde financien.