De Gespreksgenoot/Sobesednik


 Onthulling van Monument voor de Liefde in Sint Petersburg 2010


Doelstellingen

Het doel van de stichting is het verwezenlijken van kunstprojecten ontstaan in reactie op en in samenwerking met kunstenaars uit verschillende disciplines, tijdperken en culturen, waarbij “het gesprek” centraal staat.

Hieronder vallen het in 2003 gestarte Mandelstam project en het Altaarstukken project.

Onder kunstprojecten wordt verstaan: het ontwikkelen en uitvoeren van kunstwerken die uiting geven aan de missie van Stichting de Gespreksgenoot/Sobesednik, het verwerven van opdrachten hiervoor, het organiseren van exposities, reizende tentoonstellingen en het realiseren van publicaties en het verwerven van de hiervoor benodigde financiën.


 

Want een frêle vrouw (Nadjezjda Mandelstam) van vijfenzestig jaar blijkt in staat te zijn de culturele desintegratie van een hele natie te vertragen, zoniet deze op de lange duur af te wenden. Haar memoires zijn meer dan een getuigenis over haar tijdperk: ze zijn een visie op de geschiedenis in het licht van het geweten en de cultuur. In dat licht huivert de geschiedenis en beseft een individu welke kans het heeft: tussen het zoeken naar de bron van dat licht en het bedrijven van een antropologische misdaad jegens  zichzelf.

 

Tussen iemand en niemand, blz 159,  Joseph Brodsky