Het Voedsel

Het Voedsel, in de vorm van een totem
2006 

Hanneke de Munck met krantenartikelAltaarstuk opgedragen aan het voedsel en de eerlijke verdeling ervan.

Totem van Beer met Zalm, oud hout en zwart graniet;

Krantenknipsel van verslag wereldvoedselsituatie, gegoten in blokje perspex en verzonken in het podium, 6 x 6 cm;

Tekst op de rand van het podium: …"en geef ons heden ons dagelijks brood…".

Afmetingen: grondoppervlak 110 x 110 cm, hoogte ca. 175 cm

De beer viert elk jaar een feest van overvloed, als hij zich tegoed doet aan de massa zalmen die ieder jaar de rivier opzwemt om te paren.

Dat beeld staat in schril contrast met het krantenknipsel dat ik op een donkere dag uit een plas langs het IJ viste; het jaarverslag van de wereldvoedselsituatie, waarin het aantal mensen staat dat aan de honger is gestorven en de verwachting dat het volgende jaar nog grotere aantallen mensen zullen sterven van de honger doordat de rijke landen hun bijdragen verminderen.