De Leegte

De Leegte
2011

Hanneke de Munck samen met Deirdre McLoughlinEen beeld, Empty Form, gepolijst, grijsbruin, hooggestookte ceramiek 40 x 27 x 25 cm van Deirdre McLoughlin, ligt op een altaar van oude balken van Hanneke de Munck.
Totaal ca. 75 cm hoog, grondoppervlak 105 x 200 x 16 cm.

Hanneke de Munck over het beeld:
Het beeld lijkt te drijven, het rust in volmaakt evenwicht op één punt. Het altaar is een hoge nis op een open podium; alle nadruk ligt op de lege vorm van het beeld, dat ik associeer met een koan: een onmogelijk raadsel dat leidt naar het antwoord op alle vragen en naar openheid van de geest.

Deirdre McLoughlin over altaarstuk De Leegte:

Altars

Slaughter. Sacrifice. Blood.

Every day in Catholic churches the sacrifice of the mass is celebrated in which the body and blood of Christ through transsubstantiation is offered to God the Father and the congregation in communion with the priest parttake in eating and drinking His body and blood.

I was born in the Irish Republic at a time when we were all Catholics.

Today I am drawn to altars as places of contemplation, meditation and prayer. I am content and at peace with what hanneke de Munck sees in Empty Form VII and how she has built the altar to place it.

(Ned.)
Altaren.
Slachten. Slachtofferen. Bloed.
Dagelijks wordt in katholieke kerken het heilig misoffer gevierd, waarbij het lichaam en bloed van Christus door transsubstantiatie wordt aangeboden aan God de Vader en parochie en priester Zijn lichaam en bloed nuttigen.
Ik ben in de Ierse Republiek geboren in een tijd waarin we allemaal katholiek waren.
Vandaag word ik aangetrokken door altaren als plekken van overdenking, meditatie en gebed.
Ik ben blij met wat Hanneke de Munck in de sculptuur "Empty Form VII" ziet en hoe ze het altaar gebouwd heeft.